دسترسی سریع

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال کردستانزیرپورتال کردستان
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه اداره کل
قوانین و مقررات
ارتباط با ما
ارتباط مستقیم با مدیرکل
دستورالعمل بارگذاری محتوی وب سایت
English page
گزارش عملکرد اداره کل
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
شناسه خدمات
ساختار سازمانی
پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد اداری
میز خدمت الکترونیکی
Collapse حوزه مدیرکلحوزه مدیرکل
معرفی مدیرکل
روابط عمومی
اداره تائید صلاحیت
اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها
اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات
اداره حراست
Collapse معاونت استانداردسازی و آموزشمعاونت استانداردسازی و آموزش
Expand اداره آموزش و ترویج استاندارداداره آموزش و ترویج استاندارد
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
معاونت منابع انسانی و امور حقوقی
Collapse معاونت ارزیابی و انطباقمعاونت ارزیابی و انطباق
اداره امور آزمایشگاه‌ها
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
اداره صادرات و واردات
نقشه سایت
آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی
کتابچه راهنما
واحدهای تولیدی تحت پوشش
مشارکت الکترونیکی
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
پشتیبانی افراد کم توان
تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
بیانیه‌ توافق سطح خدمت
بازرسی آسانسور
بازرسی باسکول
آگهی مناقصه و مزایده
شناسنامه خدمات الکترونیکی
پست الکترونیکی سازمان
دستورالعمل به‌روزرسانی
سوالات متداول
بیانیه حفظ حریم خصوصی
معرفی خدمات
Collapse صفحه جدید- تیر 99صفحه جدید- تیر 99
صفحه جدید داخلی- تیر 99
Collapse صفحه اصلی-قالب جدید1401صفحه اصلی-قالب جدید1401
صفحه داخلی تک ستونه-قالب جدید1401
صفحه داخلی دو ستونه-قالب جدید1401