اداره نظارت بر اجرای استاندارد

دسترسی سریع

1- استانداردسازی آسانسور


2- استانداردسازی شهربازی


3- صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی


4- صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی


5- ارزیابی و صدور، تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش‌نماد ویژه محصولات دانش بنیان


6- شرکت‌های مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه معاینه فنی خودرو


فرم اظهارنامه انطباق محصول با استاندارد