دسترسی سریع

1400/1/30 دوشنبه

             پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد اداری

 

1- نحوه ارتباط با حراست اداره کل

کارشناس مسئول حراست اداره کل: فرهاد حیدری      شماره تماس: 4-33284932-087    داخلی 203

2- ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری