کتابچه راهنما

دسترسی سریع

 

اداره آموزش و ترویج

گردش کار صدور و تمدید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

منابع آزمون جامع مدیر کنترل کیفیت

فرم شماره 225: تقاضای تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت

جدول رشته‌های تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد

فرم ارزیابی مدیر کنترل کیفیت نمونه

گردش کار پذیرش کارآموزی دانشجو در آزمایشگاه‌های اداره کل

گردش کار تائید مراکز آموزشی همکار و فرم‌های مربوطه

آئین‌نامه نحوه انتخاب کارشناس استاندارد 

فرم اخذ پروانه کارشناس استاندارد- بدون آزمون

اداره امور تدوین

نمودار گردش کار تصویب استاندارد ملی

شرایط تائید اشخاص جهت تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران

طبقه‌بندی استانداردها بر اساس کمیته ملی

گردش کار ویراستاران

فرم پیشنهاد تدوین استاندارد بین‌المللی ایزو

فرم درخواست عضویت در کمیته فنی متناظر بین‌المللی

گردش کار تائید و تمدید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی

شرایط و الزامات تائید شرکت‌های تدوین‌کننده

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

گردش صدور تائیدیه ایمنی شهربازی روباز/ سرپوشیده

گردش کار صدور گواهی ایمنی آسانسور

گردش کار صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد

معرفی طرح اجرای هماهنگ استانداردهای طاها

شرایط انتخاب واحد نمونه

اداره امور آزمایشگاه‌ها

فرآیند روند پذیرش نمونه و اعلام نتیجه آزمون

فلوچارت روند اعتراض به نتیجه آزمون

دامنه فعالیت آزمایشگاه‌های اداره کل

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه شیمی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه عایق رطوبتی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه غذایی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه  مصالح ساختمانی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه مهندسی پزشکی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

لیست فرآورده‌های مورد آزمون در آزمایشگاه میکروبی

اداره صادرات و واردات

فرآیند صدور گواهینامه صادراتی
فرآیند صدور گواهینامه وارداتی
ارزیابی و اعلام ماهیت کالای وارده/ صادره

اداره تائید صلاحیت و سیستم‌های کیفیت

گردش کار تائید و تمدید صلاحیت شرکت بازرسی کالا و فرم‌های مربوطه
گردش کار تائید و تمدید صلاحیت آزمایشگاه همکار و فرم‌های مربوطه
فرم تقاضای شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران

اداره اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس‌ها

گردش کار آزمون دوره‎‌ای وسائل سنجش

گردش کار آزمون دوره‎‌ای باسکول ثابت همکف

گردش کار آزمون دوره‎‌ای نازل‌های سوخت

گردش کار پلمپ‌گذاری

اداره رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
گردش کار رسیدگی به شکایات و اعتراض به نتیجه شکایات