سوالات متداول

دسترسی سریع

استاندارد اجباری چیست؟

طبقه قانون، موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین کار فراورده هایی را که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نماید. در این صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحیح استاندارد از وظایف موسسه است. این نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمایش، ارشاد و راهنمایی فنی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان و بالاخره توقیف کالاهای خارج از استاندارد و پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی می باشد. لیست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنین از طریق موسسه استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد.

تدوین چگونه انجام می‌شود؟
انتخاب موضوع پیشنهادی توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت تدوین طبق استانداردهای بین المللی و معتبر از نظر موسسه استاندارد و تصویب آن توسط کمیته برنامه ریزی موسسه، تدوین اقدام به دعوت از اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و در آن موضوع نموده و طی کمیسیون اولیه و کمیسیونهای فنی موضوع پیشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعیین شده پیش‌نویسی آن پس از تصویب در کمیسیون نهایی برای طرح و کمیته ملی به مدیریت هماهنکی تدوین موسسه ارسال می‌گردد. پس از تصویب پیش‌نویسی در کمیته ملی و اصلاحات لازم را بر روی پیش انجام داده و با تهیه روی جلد به همراه دیسکت مربوطه برای مدیر کل هماهنگی تدوین ارسال و پس از تعیین شماره استاندارد ملی یک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی موسسه ارسال می‌گردد.


مهلت زمانی جهت ارسال مدارک تعیین مرکز آموزشی همکار نمونه را اعلام نمائید:
سوابق عملکرد یکساله مرکز آموزشی تا تاریخ 15 خرداد سال 99 جمع‌آوری شده و پس از بررسی و ارزیابی از طرف اداره آموزش این اداره کل نتایج ارزیابی جهت تائید نهایی به سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

مدت زمان اعتبار گواهی تاییدیه ایمنی آسانسور چقدر است و پس از اتمام اعتبار چه باید كرد؟
یك سال می‌باشد و جهت بازرسی ادواری و دریافت گواهینامه معتبر جدید باید از طریق شركت نصاب كه در حال حاضر خدمات سرویس و نگهداری را به عهده دارد باید پیگیری نمود.