ارتباط با حوزه‌های مختلف اداره کل

دسترسی سریع

نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس

کارشناس مسئول اداره حراست

فرهاد حیدری

087-33284932-4 داخلی 203

کارشناس روابط عمومی

سیران مرادی

087-33284932-4 داخلی 214

رئیس اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها

فیروزه راه‌هدایت

087-33284932-4 داخلی 225

رئیس اداره تائید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت

محمدسعید زاهدی

087-33284932-4 داخلی 248

رئیس اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

عادل اشرفی

087-33284932-4 داخلی 206

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کردستان فواد نبوی 087-33284932-4 داخلی 223

معاونت ارزیابی انطباق

مهدی سحری

087-33284932-4 داخلی 201

معاونت استانداردسازی و آموزش

فرید بطی

087-33284932-4 داخلی 202

سرپرست معاونت منابع انسانی و امور حقوقی

فرهنگ فیضی‌پور

087-33284932-4 داخلی 221

سرپرست اداره امور آزمایشگاهها

حمید محمدی

087-33284932-4 داخلی 240

سرپرست اداره نظارت بر اجرای استاندارد

رنگین روشن

087-33284932-4 داخلی 216

سرپرست اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

کمال عبدی

087-33284932-4 داخلی 246

رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد

اسرین آغه‌میری

087-33284932-4 داخلی 244

رئیس اداره امور آموزش و ترویج استاندارد

نظام جهانگیری

087-33284932-4 داخلی 255

رئیس اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه‌ریزی

آزاده کردنژاد

087-33284932-4 داخلی 207

رئیس اداره امور مالی

فرهنگ فیضی‌پور

087-33284932-4 داخلی 210

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان سقز

آزاد رضایی

087-36277688

مسئول نمایندگی استاندارد  شهرستان مریوان

هیرش کانی سانانی

087-34591645

سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان بانه

هیوا اردلان

087-34264654

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان بیجار

سیروس کاکی

087-38236860

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان قروه

شهرام محمدی

087-35249960

سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان کامیاران

عابدین صالحی

087-33284932-4 داخلی 224

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان دهگلان

زاهد امیری‌حسینی

087-35124613

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان سروآباد

تورج احمدی‌زاد

087-34824224

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان دیواندره

سیروس کاکی

087-38725329