دسترسی سریع

1400/12/3 سه‌شنبه

ملاقات مردمی مدیر کل استاندارد استان کردستان در تمامی روزهای کاری از ساعت 
8 الی 12
تلفن دفتر مدیرکل جهت هماهنگي: 33284932-087 داخلی 204